De nummers komen overeen met de nummers van de spreekwoorden. De spreekwoorden staan onder het plaatje: Enkele spreekwoorden kon ik helaas niet vinden.....

1 Daar zijn de daken met vladen bedekt

2 Zij zijn onder de bezem getrouwd. / Vrijen onder één dak is een groot gemak.

3 De bezem uitsteken.

4 Hij ziet door de vingers

5 Daar hangt het mes*

6 Te patijnen staan

7 Zij hebben elkander bij de neus.

8 De dobbelsteen is gevallen.*

 

 

9 De gekken krijgen de beste kaart

 

10 't is naar 't vallen van de kaart

 

11 Hij schijt op de wereld

12 De omgekeerde wereld*

13 Door het oog van de schaar zien*

14 Laat een ei in het nest.*

 

15 Hij heeft tandpijn achter zijn oren.

16 Tegen de maan pissen./Hij heeft tegen de maan gepist.

17 Zijn dak heeft een gat.*

 

18 Een oud dak heeft vele reparaties nodig.*

19 Het dak heeft latten.*

20 Daar hangt de pot uit.

21 De gek zonder zeep scheren.

 

22 Het groeit het raam uit.*

 

23 Het zijn twee zotten onder één kaproen.

24 De ene pijl na de andere verschieten./Men moet niet al zijn pijlen verschieten.

25 Zij zou de duivel op een kussen binden.

26 Een pilaarbijter.

27 Zij draagt water in de ene hand en vuur in de andere.

 

28 Hij heeft de koek op het hoofd./

 Hij braadt de haring om de kuit./

 Zijn haring braadt er niet.

29 Hij heeft meer in zich dan een lege haring.*

 De haring hangt aan zijn eigen kieuwen.*

30 Hij zit (of valt) tussen twee stoelen in de as.

31 Wat kan de rook het ijzer aandoen.*

32 De klossen vallen in de as.*

33 De hond in de schapraai vinden.(Een schapraai is een provisiekast)

34 Hier trekt de zeug de tap uit.

35 Met het hoofd tegen de muur lopen.

 

36 Bent u een krijger of bent u een boer?

37 De kat de bel aanbinden.

38 Tot aan de tanden gewapend.*

39 Een ijzervreter.*

40 De hennetaster./Ongelegde eieren zijn onzekere kuikens.

41 Altijd aan één been knagen.

42 Daar hangt de schaar uit.

43 Hij spreekt met twee monden.*

44 De ene scheert de schapen, de andere de varkens.

45 Veel geschreeuw en weinig wol.*

 

 

46 Scheer ze, maar zuig ze niet uit.*

 

47 Geduldig als een lam.

 

48 De ene rokkent wat de andere spint. (rokken is wol op een rokken (klos) winden)/

 Zie dat daar geen zwarte hond tussen komt.

 

 

 

49 Hij draagt de dag met manden uit.

50 De duivel een kaars ontsteken.

51 Bij de duivel te biecht gaan.

52 De oorblazer.

 

53 De vos en de kraai hebben elkander te gast.

54 Wat heb je aan een schone tafel, als deze leeg is?*

55 Hij is een opschepper.*

56 Het is hem aangerekend.*

57 Te laat de put gevuld, als 't kalf verdronken is.

58 Hij laat de wereld om zijn duim draaien.

59 Een stok in het wiel steken.

 

 

60 Men moet zich krommen, wil men door de wereld kom(m)en.

61 Ons heer een vlassen baard aandoen.

62 Rozen voor de varkens strooien.

63 Zij hangt haar man de blauwe huik om.(een huik is een mantel)

64 Hij steekt het varken door de buik.

65 Twee honden aan één been komen zelden overeen.

66 Op hete kolen zitten.

67 Het vlees aan het spit moet begoten worden./

 Het is gezond in het vuur te pissen.*/

 Zijn vuur is uitgeblust.*

68 Men moet het gebraad aan het spit leggen, terwijl het vuur brand./

 Met hem is geen spit te draaien.*

69 Hij vangt vissen met zijn handen*/

 Een spiering werpen om een kabeljauw te vangen.

70 Door de mand vallen

71 Tussen hemel en aarde zweven.

72 Zij ziet naar het hennenei en 't ganzenei laat zij lopen.

73 Hij gaapt tegen de oven/

 Hij moet lang gapen, die de oven overgapen zal.

74 Hij weet nauwelijks van 't ene brood tot 't andere te geraken.

75 Wie zoekt die vindt.

76 Hij zoekt het bijltje./

 Een bijl met de steel.*

77 Een harkje zonder steel.

78 Die zijn pap gestort heeft, kan niet alles weder oprapen.

79 Zij trekken aan het langste eind.

80 De liefde is aan de kant waar de geldbuidel hangt.*/

 Hij houdt zich vast.*

81 Hij zit in zijn eigen licht./

 Er zoekt niemand anderen in de oven, die niet zelf daarin was..*

82 Hij speelt op de kaak.(een kaak is een schandpaal)

83 Hij valt (of springt) van de os op de ezel.

84 Het spijt de ene bedelaar, dat de andere voor de deur staat.*

85 Hij kan door een eiken plank heen zien, waar een gat in zit.*

86 Zijn gat aan de poort vegen./

 Hij draagt zijn last.*

87 Hij kust de ring.*

 

 

88 Achter het net vissen.

 

89 Grote vissen eten de kleine.

90 Hij kan niet zien dat de zon in het water schijnt.

91 Geld in het water gooien.

92 Zij schijten alle twee door één gat.

93 't hangt als een kakhuis boven een gracht.

94 Hij slaat twee vliegen in één klap.(Vlaamse vertaling en vlgs. mij correct)

 (In de Duitse vertaling staat : Hij wil twee vliegen met één klap raken*; oftewel hij wil teveel; precies dus het tegenovergestelde)

95 Hij kijkt naar de ooievaar.

96 Aan de veren herkent men de vogel.*

97 De huik naar de wind hangen.(een huik is een mantel)

98 Hij want pluimen in de wind.(hij schudt veren in de wind*)

99 Het is goed riemen snijden uit andermans leder.

100 De kruik gaat zo lang te water tot hij barst.*

101 Hij heeft een paling bij de staart.

102 Tegen de stroom op zwemmen.

103 De kap op de tuin hangen.

104 Hierom en daarom gaan de ganzen barrevoets.(vlaamse verklaring)/

 Hij ziet de beren dansen/

 Wilde beren zijn graag bij elkaar*

105 Wie vuur eet, schijt vonken.*/

 Hij loopt alsof hij vuur in zijn kont heeft.*

106 Waar het hek open is, lopen de varkens in 't koren./

 Mindert de schoof, zo wast het varken.

107 Hij steekt zijn neus in brand om zich aan de kolen te warmen./

 Als het huis brandt, warmt men zich aan de kolen./

 Hem is 'evenveel wiens huis er brandt, als hij zich maar bij de kolen warmt/

 Goede soldaten vrezen geen vuur./

 Waar rook is is ook vuur

108 Gescheurde muur is saan ontset

109 Voor  wind is goed zeilen.

110 Een oog in 't zeil houden.

111 Ben ik niet geroepen om de ganzen te houden, laat het ganzekens wezen./

 Wie weet waarom de ganzen blootvoets gaan.*

112 Paardenkeutels zin geen vijgen.

113 Hij sleept het blok.*

114 Angst doet de ouden rennen.

115 Hij beschijt de galg

116 Waar aas is vliegen de kraaien.*

117 Als de ene blinde de andere leidt, vallen zij beiden in de gracht.

118 De reis is nog niet gedaan, al ziet men kerk en toren staan.