Wat is kunst?

Het is best moeilijk uit te leggen wat kunst nou eigenlijk precies is. Het is een heel breed begrip. Kunst is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Cultuur is een ander woord voor beschaving, voor een samenleving met alles wat de mens daarin tot ontwikkeling heeft gebracht.

 

Bij een cultuur horen zaken als taal, kennis, tradities, ambachten, kunst, wetenschap, godsdienst, filosofie, architectuur, geschiedenis. Maar ook waarden en normen, televisie, film, sport, eetgewoontes, enzovoorts. Deze dingen zijn in elke cultuur anders. Cultuur is eigenlijk de verzamelnaam voor alles wat ons onderscheidt van de dieren.

 

De mens kan behalve met eten, slapen, voortplanten en werken ook met fantasie en creativiteit bezig zijn!
Dat is wat ons anders maakt dan dieren. Anders hadden we waarschijnlijk nog steeds in berenvellen rondgelopen en in grotten gewoond.
Mensen kunnen over problemen nadenken en daar oplossingen voor bedenken. Mensen vinden dingen uit. Mensen maken mooie dingen en genieten daarvan.
De mens is uniek als het gaat om de combinatie van verstand, fantasie en creativiteit. Op ongeveer hetzelfde moment dat de prehistorische mens gereedschap begon uit te vinden begon hij ook op de muren van grotten te schilderen en muziek te maken.

 

 

1. Maak groepjes van maximaal 4 leerlingen.

2. Elk groepje krijgt een envelop, of klik op de groene knop.

3. Maak je envelop open en beantwoord de vraag.